728 വയസ്സായിട്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വാമി ! കേരളത്തില്‍ പുനര്‍ജ്ജനിക്കുന്ന കള്‍ട്ടിന്റെ കഥ

കേരളത്തിലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍, ഒരു അത്ഭുതയോഗി പുനര്‍ജ്ജനിക്കയാണ്. 728 വയസ്സായിട്ടും ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വാമി തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസികള്‍ പറയുന്നത്. 11 വര്‍ഷം തുടര്‍ച്ചയായി കടലിനടിയിലും, 400

Read more