ആശ്വാസം; സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. 320 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസം സ്വർണവില ഉയർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസംകൊണ്ട് 560 രൂപ ഉയർന്നിരുന്നു. വിപണി വില 45,240 രൂപയാണ്. ഇന്നലെ സ്വർണവിലയിൽ 80 രൂപയുടെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു ഈ മാസത്തെ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ സ്വർണവില. എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 560 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *