പരശുറാം, രാജറാണി, ഗരീബ്‌രഥ് ഉൾപ്പടെ 8 ട്രെയിനുകൾ മേയ്‌ 20,21,22 തീയതികളില്‍ റദ്ദാക്കി.

മേയ് 20,21,22 തീയതികളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എട്ട് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി. തൃശ്ശൂർ യാർഡിലും തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ ആലുവ-അങ്കമാലി സെക്ഷനുകൾക്കുമിടയിൽ എൻജിനീയറിങ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനാലാണ് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയത്. എട്ട് ട്രെയിനുകൾ ഭാഗികമായും തടസ്സപ്പെടും.

പൂർണമായും റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ

കൊച്ചുവേളി- ലോകമാന്യതിലക് ഗരീബ്രഥ് എക്സ്പ്രസ്(12202) – മേയ് 21
ലോകമാന്യതിലക്- കൊച്ചുവേളി ഗരീബ്രഥ് എക്സ്പ്രസ്(12201) – മേയ് 22
നാഗർകോവിൽ- മംഗലാപുരം പരശുറാം എക്സ്പ്രസ്(16650) – മേയ് 21
മംഗലാപുരം- നാഗർകോവിൽ പരശുറാം എക്സ്പ്രസ്(16649) – മേയ് 20
നിലമ്പൂർ- കൊച്ചുവേളി രാജറാണി എക്സ്പ്രസ്( 16350) – മേയ് 22
കൊച്ചുവേളി- നിലമ്പൂർ രാജറാണി എക്സ്പ്രസ്( 16349) – മേയ് 21
മധുരൈ- തിരുവനന്തപുരം അമൃത എക്സ്പ്രസ് ( 16344) – മേയ് 22
തിരുവനന്തപുരം- മധുരൈ അമൃത എക്സ്പ്രസ് ( 16343) – മേയ് 21

ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ

ഷൊർണൂർ- തിരുവനന്തപുരം വേണാട് എക്സ്പ്രസ്(16301) മേയ് 21-ന് ഷൊർണൂരിനും എറണാകുളത്തിനുമിടയിൽ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കും.
തിരുവനന്തപുരം- ഷൊർണൂർ വേണാട് എക്സ്പ്രസ്(16302) മേയ് 21-ന് എറണാകുളത്തിനും ഷൊർണൂരിനുമിടയിൽ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കും..
എറണാകുളം-ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ മംഗള സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്(12617) മേയ് 21-ന് എറണാകുളത്തിനും തൃശ്ശൂരിനും ഇടയിൽ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കും.
പാലക്കാട്-എറണാകുളം മെമു(06797) മേയ് 21-ന് ചാലക്കുടിക്കും എറണാകുളത്തിനും ഇടയിൽ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കും.
എറണാകുളം-പാലക്കാട് മെമു (06798) മേയ് 21-ന് എറണാകുളത്തിനും ചാലക്കുടിക്കും ഇടയിൽ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കും.
ഗുരുവായൂർ – ചെന്നൈ എഗ്മോർ എക്സ്പ്രസ്(16128) മേയ് 23 ന് ഗുരുവായൂരിനും എറണാകുളത്തിനും ഇടയിൽ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കും.
ചെന്നൈ എഗ്മോർ – ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ്(16127) മേയ് 21-ന് എറണാകുളത്തിനും ഗുരുവായൂരിനും ഇടയിൽ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കപ്പെടും.
കണ്ണൂർ-എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് ( 16306 ) മേയ് 22-ന് തൃശ്ശൂരിനും എറണാകുളത്തിനും ഇടയിൽ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കും.

സമയക്രമം മാറ്റിയ ട്രെയിനുകൾ

മേയ് 21-ന് 06.45 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ നമ്പർ 17229 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-ഹൈദരാബാദ് ശബരി എക്സ്പ്രസ് 5 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് വൈകി 12.00 മണിക്ക് പുറപ്പെടും.
മേയ് 21 ന് 09.15 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ നമ്പർ 16346 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ – ലോകമാന്യ തിലക് എക്സ്പ്രസ് 3 മണിക്കൂർ വൈകി 12.15 മണിക്ക് പുറപ്പെടും.
മേയ് 21 ന് കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്ന് 11.10 മണിക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ നമ്പർ 20909 കൊച്ചുവേളി – പോർബന്തർ എക്സ്പ്രസ് ഒരു മണിക്കൂർ 35 മിനിറ്റ് വൈകി 12.45 ന് പുറപ്പെടും
മേയ് 21 ന് 2.50 ന് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട 16307 ആലപ്പുഴ – കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് 40 മിനിറ്റ് വൈകി 3.30-ന് പുറപ്പെടും
മേയ് 22 ന് 2.25 ന് മംഗളൂരു സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ നമ്പർ 16348 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ – തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ എക്സ്പ്രസ് 4 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് വൈകി 6,40 ന് പുറപ്പെടും.
മേയ് 22-ന് 7.30-ന് മംഗളൂരു സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ നമ്പർ 16603 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ – തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ എക്സ്പ്രസ് 2 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് വൈകി 7.45 ന് പുറപ്പെടും.
മേയ് 21 ന് ടാറ്റാനഗറിൽ നിന്ന് 05.15 ന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ നമ്പർ 18189 ടാറ്റാനഗർ-എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് 3 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ് വൈകി 8.45 ന് പുറപ്പെടും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *